Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.

Als ouders betrokken zijn, heeft dat een positief effect op de leerprestaties van de kinderen. Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Gezamenlijk zoeken wij naar mogelijkheden die bijdragen aan goed onderwijs en de ontplooiing van het kind.

Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Goede persoonlijke communicatie, waarbij wederkerigheid en wederzijds respect centraal staan, is daarbij essentieel. Ouders voelen zich dan serieus genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker worden uitgepraat.

Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten.

Wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders. Voordat de lesdag start is er bij de inloop de mogelijkheid om een korte mededeling te doen. Wilt u een gesprek dan kunt u dit aanvragen bij de leerkracht.

U kunt de leerkracht na schooltijd ook bereiken op de volgende telefoonnummers:

  • 010 202 21 94 (Jacques Dutilhweg)
  • 010 202 02 24 (Clazina Kouwenbergzoom)