Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

De Stelberg is een christelijke basisschool en ligt in Prinsenland, in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander. In 1990 startte de bouw van de wijk Prinsenland en behalve huizen kwamen er ook scholen. Op 7 september 1992 opende De Stelberg de deuren van de noodvoorziening en nog geen jaar later van haar nieuwe gebouw aan de Clazina Kouwenbergzoom. Samen met de openbare en rooms-katholieke basisschool, voorziet De Stelberg in het primair onderwijs voor Prinsenland.

De Stelberg groeide snel en beschikt sinds 1999 over een tweede schoolgebouw dat is gelegen aan de Jacques Dutilhweg.

De naam De Stelberg komt van een stelberg of stelle: “een kunstmatig opgeworpen heuvel op de gorzen of schorren buitendijks”. Het was een woonheuvel, waar mensen en dieren zich veilig en geborgen konden voelen. De ligging van ons gebouw aan de Clazina Kouwenbergzoom doet denken aan zo’n hoger gelegen plek aan het water. Ook geeft de naam uitdrukking aan onze visie op het onderwijs; wij willen schoolgaande kinderen een veilige en geborgen plek bieden.