Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

Onze missie

Wij willen onze leerlingen vertrouwd en uitdagend onderwijs aanbieden.

Onze ambitie

Vanuit een professionele en opbrengstgerichte cultuur werken we actief aan de unieke mogelijkheden van onze leerlingen.

Identiteit

De Stelberg is een christelijke ontmoetingsschool. Dit betekent dat ieder kind welkom is, ongeacht de (geloofs-)achtergrond. Wij laten ons inspireren door de Bijbel en de bijbelse waarden (onder andere rechtvaardigheid, liefde, trouw, vergeving, vertrouwen en geloof). Wij vinden het belangrijk deze waarden aan de kinderen mee te geven. In de praktijk betekent dit dat we dagelijks aandacht besteden aan deze waarden.

Onze visie

Op De Stelberg we met vijf kernwaarden. Die kernwaarden staan centraal in ons onderwijs, in het omgaan met elkaar en in onze keuzes.

Warm en betrokken: 
We zijn er voor elkaar en gaan liefdevol met elkaar om. Samen vieren we onze overwinningen, treuren om een verlies en helpen we elkaar verder. Dat maakt De Stelberg een veilige basis.

Verbonden met elkaar:
Ondanks onze grootte en meerdere locaties zijn we één school. Groep 7 helpt met lezen in groep 3, groep 8 helpt met de sportdag van groep 1-2 en samen vieren we onze feesten. In de klas trekken we samen op en zorgen we voor elkaar. Zo versterken we onze groepsverbondenheid en bevorderen de interactie met elkaar.

Samen groeien: 
De Stelberg is een samenleving in het klein. We leren van elkaar en met elkaar. Dat doen we spelenderwijs in coöperatieve werkvormen en in samenwerkingsopdrachten. Twee weten immers meer dan één. We zorgen voor kinderen die door omstandigheden niet tot groei komen, met extra aandacht van de leerkracht en het team van intern begeleiders.

Verwachtingsvol:
We hebben hoge verwachtingen van elkaar en zorgen samen dat ze bereikt worden. We vieren deze successen, klein en groot. Ieder kent zijn eigen uitdagingen. Daarin zijn we gelijkwaardig aan elkaar, al is iedereen anders.

Ruimte voor talent: 
Iedereen blinkt ergens in uit. De één kan goed luisteren, de ander is behulpzaam, een derde is een kei in begrijpend lezen en de vierde zingt de sterren van de hemel. We benoemen ieders kracht en zorgen dat ook de talenten ontwikkeld worden.