Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

Waar moet u zijn voor:Locatie KouwenbergzoomLocatie Dutilhweg
administratie, betalingen e.d.administratieadministratie
diverse informatie: schoolplan,
schoolgids, schoolkalender,
klachtenregeling, uitwerking
Wet Persoonsregistratie
administratieadministratie
wijzigingen: adres/telefoonnummerdoor ouders zelf op ouderportaal
Mijnschoolinfo
door ouders zelf op ouderportaal
Mijnschoolinfo
klachten (algemeen, discriminerend
gedrag of ongewenste intimiteiten)
directieleden of
de schoolcontactpersoon
directieleden of
de schoolcontactpersoon
melding ziekte/(tand)artsbezoekDigitaal via MijnschoolinfoDigitaal via Mijnschoolinfo
schoolmelkadministratieadministratie
verlofaanvraagadministratiedministratie
informatie:
algemeen organisatorisch
administratie/
bouwcoördinator
administratie/
bouwcoördinator
informatie: over het functioneren
van uw kind
groepsleerkracht of intern
begeleider
groepsleerkracht of intern
begeleider