Skip to content

Onze vijf kernwaarden staan centraal in ons onderwijs en in het omgaan met elkaar.

 • Warm en betrokken:
  We zijn er voor elkaar en gaan liefdevol met elkaar om. Samen vieren we onze overwinningen, treuren we om een verlies en helpen we elkaar verder. Dat maakt De Stelberg een veilige basis.
 • Verbonden met elkaar:
  Ondanks onze grootte en meerdere locaties zijn we één school. Groep 7 helpt lezen in groep 3, groep 8 helpt mee met de sportdag van groep 1/2 en we vieren samen onze feesten. In de klas trekken we samen op en zorgen we voor elkaar. Zo versterken we onze verbondenheid en bevorderen de interactie met elkaar.
 • Samen groeien:
  De Stelberg is een samenleving in het klein. We leren van elkaar en met elkaar. Twee weten immers meer dan één. We leren spelenderwijs in coöperatieve werkvormen en in samenwerkingsopdrachten. We zorgen voor kinderen die door omstandigheden niet tot groei komen, met extra aandacht van de leerkracht en het team van intern begeleiders.
 • Verwachtingsvol:
  We hebben hoge verwachtingen van elkaar en zorgen samen dat ze bereikt worden. We vieren deze successen, klein en groot. Ieder kent zijn eigen uitdagingen. Daarin zijn we gelijkwaardig aan elkaar, al is iedereen anders.
 • Ruimte voor talent:
  Iedereen blinkt ergens in uit. De één kan goed luisteren, de ander is behulpzaam, een derde is een kei in begrijpend lezen en de vierde zingt de sterren van de hemel. We benoemen ieders kracht en ontwikkelen talent.
Back To Top