Skip to content

Betrokken ouders hebben een positief effect op de leerprestaties van hun kinderen. Ouders en leerkrachten werken voortdurend samen om het leren en de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Gezamenlijk zoeken wij naar mogelijkheden die bijdra-gen aan goed onderwijs en de ontplooiing van het kind.

Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Goede persoonlijke communica-tie, waarbij wederkerigheid en wederzijds respect centraal staan, is daarbij essentieel. Ouders voelen zich dan serieus genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker worden uitgepraat.

Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Hierbij hoort ook de ouderparticipa-tie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten.

Wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders. Voordat de lesdag start is er bij de inloop de mogelijkheid om een korte mededeling te doen. Wilt u een gesprek dan kunt u dit aanvragen bij de leerkracht. U kunt dit eenvoudig doen door een berichtje te sturen in onze app. U kunt de leerkracht na schooltijd ook bereiken op de volgende telefoonnummers:

010 202 21 94 (Jacques Dutilhweg)

010 202 02 24 (Clazina Kouwenbergzoom)

Back To Top