Skip to content

Kindcentrum De Stelberg is een plek voor onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie, kinder-opvang en buitenschoolse opvang, speciaal voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Van 7 tot 7 opvang, samen ontdekken, leren en beleven. Kindcentrum De Stelberg is een warme en veilige plek, waar kinderen, ouders en medewerkers zich welkom voelen. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie en de vijf kernwaarden.

Het Kindcentrum is vijf dagen per week geopend van 7.00 tot 19.00 uur. Kinderen kunnen onder opvangtijd ontbijten, lunchen en dineren. Het programma in de kinder- en peuteropvang sluit aan bij het programma van de kleuters . Dit zorgt voor een mooie doorgaande lijn voor kinderen die op vierjarige leeftijd doorstromen naar De Stelberg. De buitenschoolse opvang en Sport & Experiencelocaties bieden wekelijks workshops aan zoals yoga, voetbal, muziek en kunst.

 

Twee locaties

Clazina Kouwenbergzoom is de locatie voor groep 1 tot en met 3.

Jacques Dutilhweg is de locatie voor groep 4 tot en met 8.

Geschiedenis en naam

In 1992 opende de school De Stelberg haar deuren in de nieuwe wijk Prinsenland. In 1993 trokken we in het gebouw aan de Clazina Kouwenbergzoom. Vanwege de groei kwam daar in 1999 de tweede locatie bij aan de Jacques Dutilhweg. De naam Stelberg komt van ‘stelle’ een buitendijks gelegen woonheuvel waar mensen en dieren zich veilig en geborgen voelen. De ligging van ons gebouw aan de Clazina Kouwenbergzoom doet denken aan zo’n hoger gelegen plek aan het water. Onze naam weerspiegelt onze visie op onderwijs: Wij willen onze kinderen een veilige en geborgen plek bieden.

Op De Stelberg voelen ouders en kinderen zich welkom. We kijken verwachtingsvol naar onze kinderen. We ontwikkelen hun talent en laten ze succeservaringen opdoen. De één krijgt deze succeservaring bij het maken van een lastig werkje na flink te hebben geoefend. De ander met het houden van een spreekbeurt voor de groep. Zo leren we van en met elkaar!

Kinder Service Hotels

Sinds 2008 werkt onze school samen met KinderServiceHotels (KSH). In het Kindcentrum De Stelberg bieden we binnen onze school verschillende
opvangvormen aan:

  • KSH Kidsclub de Stelberg voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar;
  • KSH Sport en Experience voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar;
  • Peuterspeelzaal De Stelberg, voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
  • Kinderdagverblijf De Stelberg, voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Wenst u meer informatie over de opvang van Kinder Service Hotels?
Kijk op www.kinderservicehotels.nl of neem contact op met het hoofdkantoor via: 0314 – 68 04 98.

U bent van harte welkom voor meer informatie of voor een nadere kennismaking. We ontmoeten u graag!

Excellente School

Sinds 2022 mag De Stelberg zich een Excellente School noemen. De jury van de onderwijsinspectie heeft ons erkend in onze buitengewone samenwerking met iedereen die bij de school betrokken is, waarbij eenieder zijn verantwoordelijkheden draagt, doet waar hij of zij goed in is en anderen waar nodig helpt. We dragen het predicaat Excellente School met trots.

Back To Top