Skip to content

Kindcentrum De Stelberg is een plek voor onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie, kinder-opvang en buitenschoolse opvang, speciaal voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Van 7 tot 7 opvang, samen ontdekken, leren en beleven. Kindcentrum De Stelberg is een warme en veilige plek, waar kinderen, ouders en medewerkers zich welkom voelen. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke pedagogische visie en de vijf kernwaarden.

Het Kindcentrum is vijf dagen per week geopend van 7.00 tot 19.00 uur. Kinderen kunnen onder opvangtijd ontbijten, lunchen en dineren. Het programma in de kinder- en peuteropvang sluit aan bij het programma van de kleuters . Dit zorgt voor een mooie doorgaande lijn voor kinderen die op vierjarige leeftijd doorstromen naar De Stelberg. De buitenschoolse opvang en Sport & Experiencelocaties bieden wekelijks workshops aan zoals yoga, voetbal, muziek en kunst.

 

Twee locaties

Clazina Kouwenbergzoom is de locatie voor groep 1 tot en met 3.

Jacques Dutilhweg is de locatie voor groep 4 tot en met 8.

Geschiedenis en naam

In 1992 opende de school De Stelberg haar deuren in de nieuwe wijk Prinsenland. In 1993 trokken we in het gebouw aan de Clazina Kouwenbergzoom. Vanwege de groei kwam daar in 1999 de tweede locatie bij aan de Jacques Dutilhweg. De naam Stelberg komt van ‘stelle’ een buitendijks gelegen woonheuvel waar mensen en dieren zich veilig en geborgen voelen. De ligging van ons gebouw aan de Clazina Kouwenbergzoom doet denken aan zo’n hoger gelegen plek aan het water. Onze naam weerspiegelt onze visie op onderwijs: Wij willen onze kinderen een veilige en geborgen plek bieden.

Op De Stelberg voelen ouders en kinderen zich welkom. We kijken verwachtingsvol naar onze kinderen. We ontwikkelen hun talent en laten ze succeservaringen opdoen. De één krijgt deze succeservaring bij het maken van een lastig werkje na flink te hebben geoefend. De ander met het houden van een spreekbeurt voor de groep. Zo leren we van en met elkaar!

Kinder Service Hotels

Sinds 2008 werkt onze school samen met Kinder Service Hotels (KSH). Binnen Kindcentrum De Stelberg bieden we verschillende opvangvormen aan:

Op de locatie aan de Clazina Kouwenbergzoom 130 biedt KSH de volgende opvangvormen:

  • KSH Peuteropvang De Stelberg voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en vangt kinderen van 2 tot 4 jaar op en is dagelijks geopend van 8:30 – 12:30 uur. De peuteropvang van De Stelberg is tijdens de schoolvakanties en de studiedagen van school gesloten.

VE programma Uk&Puk


Op de peuteropvang en het kinderdagverblijf bij KSH wordt gewerkt met de methode Uk & Puk. Het programma is VE gecertificeerd. Wij werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen en stimuleren de ontwikkeling op alle gebieden, met de nadruk op taalontwikkeling. Met dit educatieve programma wordt het spelenderwijs leren bevordert door middel van taalspelletjes, voorlezen, tekenen, knutselen, luisteren, zingen, bewegen en nog veel meer! De ontwikkeling van de kinderen wordt nadrukkelijk gevolgd. Wanneer we merken dat een kind extra ondersteuning nodig heeft op een bepaald ontwikkelingsgebied zetten we daar de nodige expertise in.

Voorschoolse educatie (VE) is met name gericht op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkelingen maar wij denken dat alle kinderen die met voor schoolse educatie in aanraking komen er plezier van hebben. De VE programma’s zijn er vooral om ieder kind een kansrijke start te geven in het onderwijs. Pedagogisch medewerkers die op de VE groepen werken zijn daar specifiek voor opgeleid.

  • KSH Kidsclub de Stelberg (buitenschoolse opvang) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar;
    Binnen Kidsclub De Stelberg bieden wij VSO (voor schoolse opvang) aan van 07:00-08:30 uur. Er staat voor de kinderen indien gewenst een ontbijt klaar. Om 08:15 uur worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers naar hun klas gebracht.
    Van 14:15 uur – 19:00 uur vindt de BSO plaats. Tijdens de studiedagen van school vangen wij de kinderen de gehele dag op wanneer zij op die dag opvang afnemen.

Op de locatie aan de Jacques Dutilhweg 403  biedt KSH de volgende opvangvormen:

  • KSH Kinderdagverblijf De Stelberg, voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.

Binnen de drie verticale groepen worden de aller jongste kinderen opgevangen.
Het kinderdagverblijf is dagelijks geopend van 07:00-19:00 uur. Buiten de reguliere feestdagen om is het KDV het gehele jaar geopend.

  • KSH Sport & Experience voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar.

Binnen S&E De Stelberg bieden wij VSO (voor schoolse opvang) aan van 07:00-08:30 uur. Er staat voor de kinderen indien gewenst een ontbijt klaar. Om 08:15 uur worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers hun klas gebracht.
Van 14:15 uur – 19:00 uur vindt de BSO plaats. Tijdens de studiedagen van school vangen wij de kinderen de gehele dag op wanneer zij op die dag opvang afnemen.

Wenst u meer informatie over de opvang van Kinder Service Hotels?

Kijk op www.kinderservicehotels.nl  

Via onze website kunt u zich inschrijven voor een rondleiding of voor het plaatsen van uw kind(eren)

Vragen m.b.t. de plaatsing  kunt u stellen via info@kinderservicehotels.nl  of neem contact op met het hoofdkantoor via: 0314 – 68 04 98.

U bent van harte welkom voor meer informatie of voor een nadere kennismaking.

We ontmoeten u graag!

Excellente School

Sinds 2022 mag De Stelberg zich een Excellente School noemen. De jury van de onderwijsinspectie heeft ons erkend in onze buitengewone samenwerking met iedereen die bij de school betrokken is, waarbij eenieder zijn verantwoordelijkheden draagt, doet waar hij of zij goed in is en anderen waar nodig helpt. We dragen het predicaat Excellente School met trots.

Back To Top