Skip to content

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Wij willen als school graag de contacten met alle ouders verbeteren/optimaliseren. Naast het uitspreken van een aantal wederzijdse verwachtingen kunnen ouders op deze manier bij de school betrokken zijn. In de klankbordgroep op De Stelberg zitten 12 ouders en in een informele overlegvorm komen zij 4 à 5 keer per schooljaar op uitnodiging van de directie bijeen. Het is een open gesprek tussen directie en de ouders over een of meerdere onderwerp(en) die op dat moment actueel zijn. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de ouders met directie van gedachten over voorgelegde zaken met als doel om als school samen met de ouders een zo optimaal mogelijk schoolklimaat te organiseren voor de kinderen.

Back To Top