Skip to content

De onderstaande standaard tekst is verplicht voor alle scholen in Rotterdam. Informatie die specifiek is voor onze school, is aangepast.

Informatie aanmelden groep 1

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

Stappen voor het aanmelden
Eerst kennismaken
Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan.
Tijdens de informatieochtend vertelt de intern begeleider over de identiteit en de visie van de school en krijgt u een rondleiding. Voor een afspraak voor een rondleiding kunt u contact opnemen met naar mevrouw Kovacic via  010-2020224 of mailen naar t.kovacic@kindenonderwijsrotterdam.nl

Aanmelden 
Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier waarin u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op www.destelberg.nl

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. We proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

Zorgplicht
Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

Wij hebben geen zorgplicht:

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Momenteel zitten onze groepen 1 t/m 5 en groep 8 vol voor schooljaar 23-24.
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Op onze school is dat een Christelijke ontmoetingsschool. Dit betekent dat elk kind welkom is, ongeacht de (geloofs-) achtergrond. Wij laten ons inspireren door Christelijke waarden zoals rechtvaardigheid, trouw, vergeving, vertrouwen en geloof. Wij vinden het belangrijk om deze waarden en normen aan de kinderen mee te geven.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst
Onze school heeft een interesselijst van groep 1 t/m 5 en groep 8 voor schooljaar 23-24. Kinderen waarvan  al een broer of zus op onze school zitten hebben voorrang, mits aangemeld bij 3 jaar en 3 maanden.

Wendagen
Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen. U wordt 4 tot 6 weken voor de verjaardag van uw zoon/dochter geïnformeerd over de wendagen. De leerkracht belt u op om kennis te maken en afspraken te plannen.

Informatie aanmelden zij-instroom
Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.

 

Back To Top