Warm en
betrokken

Thematisch
werken

Samen Groeien

Verwachtingsvol

Ruimte
voor talent

Verbonden met
elkaar

Aanmelden 4-jarigen

Ouders, die instemmen met de identiteit en visie van de school of deze beide respecteren, kunnen hun kind aanmelden op onze school. Die aanmelding vindt plaats na een informatieochtend en rondleiding door de school door de intern begeleider. U kunt een afspraak maken voor deze informatieochtend door een mail te sturen naar de intern begeleider, mevrouw Tatjana Kovacic (t.kovacic@kindenonderwijsrotterdam.nl).
Kinderen die vier jaar oud zijn, mogen starten op De Stelberg. Een paar weken van te voren ontvangt u een uitnodigingsboekje waarmee u uw kind voor kunt bereiden op de basisschool. Hierin staan ook de leerkracht(en) vermeld waar uw kind bij in de klas komt. Met deze leerkrachten kunt u contact opnemen voor het maken van een wenafspraak. Op deze manier kunnen zij alvast kennis maken met hun leerkracht, de andere kinderen en het reilen en zeilen op school. Kinderen die vlak voor of in een vakantie jarig zijn, vragen wij meestal te starten na de vakantie. Van nieuwe leerlingen verwachten wij dat zij zindelijk zijn.

 

Startprocedure van kinderen van 4 jaar

  1. Een informatiegesprek met mogelijkheid tot aanmelding. Na aanmelding wordt er gekeken of de school over kan gaan tot inschrijving. De school waar het kind als eerste wordt aangemeld, heeft zorgplicht: de plicht om een passende onderwijsplek voor uw zoon/dochter te zoeken.
  2. Ouder ontvangt aanmeldbevestiging en wordt op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot inschrijving.
  3. Bij inschrijving: Kind/ouder ontvangt welkomstboekje
  4. Ouder maakt afspraak voor wendagen.
  5. Datum eerste schooldag, na 4e verjaardag.*

* Kinderen die in de zomervakantie jarig zijn, starten op de eerste schooldag na de zomervakantie. Kinderen die in december 4 jaar worden, starten in principe na de kerstvakantie.

 

Aanmelden overige leerlingen

Ook oudere kinderen kunnen ook worden aangemeld op onze school. Hier is sprake van bij bijvoorbeeld een verhuizing. Met de informatie vanuit de vorige school bekijken wij of wij het onderwijs kunnen bieden wat uw kind nodig heeft en goed te kunnen aansluiten bij zijn/haar ontwikkeling.
Omgekeerd zullen ook wij informatie verstrekken, in de vorm van een zgn. ‘onderwijskundig rapport’ aan een ontvangende school als één van onze leerlingen vertrekt. Kinderen van ‘buurt’-scholen nemen we alleen aan na uitvoerig onderling overleg en afstemming. Voor meer informatie kunt u mailen naar de intern begeleider, de heer Robin de Vries (r.devries@kindenonderwijsrotterdam.nl).

 

Procedure komend van andere school:

  1. Een informatiegesprek met directie of intern begeleider.
  2. Intern begeleider overlegt met school van herkomst en bekijkt of plaatsing mogelijk is.
  3. Kind/ouder ontvangt inschrijfbevestiging.
  4. Er wordt gecommuniceerd in welke groep het kind komt en er worden eventueel afspraken voor het wennen gemaakt.
  5. Datum eerste schooldag, in overleg met intern begeleider.

 

De overstap naar het VO

In de procedures rond de overstap naar het Voortgezet Onderwijs werken wij, net als alle andere scholen in onze regio met de Overstap Route. Deze Overstap Route wordt elk jaar geactualiseerd. Een goede beschrijving van de algemene procedures rond de overstap naar het voortgezet onderwijs kunt u vinden op www.koers-vo.nl

 

Resultaten van het onderwijs

Groep 8 van onze school neemt deel aan Route8, een eindtoets voor het basisonderwijs. Onze school heeft gemiddeld een hogere uitstroom dan het landelijk gemiddelde. De Stelberg heeft de afgelopen schooljaren hard gewerkt om de opbrengsten hoog te houden.
of haar eigen niveau de eindtoets maakt. De leerlingen maken de toets op een ochtend achter de laptop. Dit zijn de verschillen met CITO.

Voor de uitgebreide toelichting op de uitstroom naar het VO, verwijzen we naar de schoolgids.