Warm en
betrokken

Samen groeien

Verwachtingsvol

Ruimte voor Talent

Ruimte
voor talent

Verbonden met elkaar

Verbonden met
elkaar

De Stelberg heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit medewerkers van de Stelberg (personeelsgeleding) en uit ouders (oudergeleding). De oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders van de schoolgaande kinderen. Het is daarom van groot belang te weten wat er leeft onder de ouders. De MR heeft als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van ouders en leerkrachten bij de uitvoering van het onderwijsbeleid op De Stelberg.

De raad is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. Op deze wijze is zij gesprekspartner van de stichting. Wilt u meer lezen overd de advies- en instemmingsrechten van de MR, dan kunt u kijken op de website www.minocw.nl.