Skip to content

De Stelberg heeft een medezeggenschapsraad (hierna: MR). De MR bestaat uit medewerkers van de Stelberg (perso-neelsgeleding) en uit ouders (oudergeleding). De oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders van de naar school-gaande kinderen. Het is daarom van groot belang te weten wat er leeft onder de ouders. De MR heeft als belangrijkste taak de belangen van ouders en leerkrachten bij de uitvoering van het onderwijsbeleid op De Stelberg te behartigen. De raad is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting. Op deze wijze is zij gesprekspartner van de stichting. Wilt u meer lezen over de advies- en instemmingsrechten van de MR, dan kunt u kijken op de website van het ministerie van onderwijs: www.infowms.nl.

Back To Top